ดอกซิมปอร์

บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์

   บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์           ดอกไม้ประจำชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา