lolpicturez

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว

ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบร

ดอกพู่ระหง

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง

   ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง           ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย เป็น ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู

ดอกจำปาลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว

   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว           ดอกไม้ประจำชาติลาว คือ ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทย

ดอกกล้วยไม้ราตรี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี

   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี           ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ

ดอกลำดวน

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน

   ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน           ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา เป็น ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและ

ดอกซิมปอร์

บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์

   บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์           ดอกไม้ประจำชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา