ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน : ดอกไม้จีน (Day-lily)

“ดอกไม้จีน” เป็นทั้งผักที่กินอร่อยและเป็นทั้งยาที่มีคุณภาพ ไม่ใช่ผักบ้านเรา จึงได้เรียกว่าดอกไม้จีน ภาษจีนจะเรียกว่าดอกเข็มทอง มีอีกชื่อหน