ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

  ลำดวน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดศรีสะเกษ  ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Melodorum Fruticosum  Lour. วงศ์ :   Annonaceae ชื่ออื่น :

ไม้ดอก

ไม้ดอก

1.เบญจมาศ ไม้ ดอกที่นิยมปลูกอีกชนิดคือเบญจมาศมีหลายสีดอกใหญ่สวยงาม ยังสามารถดูดสารพิษในอาคารได้อีกด้วยเป็นไม้ดอกชอบแดด แต่ก็สามารถปลูกประดับในบ้าน อาค