ไม้ประจำจังหวัด

ลำดวน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Melodorum Fruticosum  Lour.
วงศ์ :   Annonaceae
ชื่ออื่น : หอมนวล
 
 

อินทนิลน้ำ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสกลนคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Lagerstroemia spesiosa  (L.) Pers.
วงศ์ :   Lythraceae
ชื่อสามัญ : Queen’s Flower , Queen’s Crape Myrtle , Pride of India
ชื่ออื่น :  ตะแบกดำ  อินทนิลสะเดาเทียม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
Azadirachta excelsa  (Jack) Jacobs
วงศ์ :   Meliaceae
ชื่ออื่น :  สะเดาช้าง


กระซิก   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสตูล
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dalbergia parvifiora  Roxb.
วงศ์ :   Papilionaceae
ชื่อสามัญ : Black Wood
ชื่ออื่นครี้  ซิก  สรี้
 
 
โพทะเล  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thespesia populnea  ( L.) Sol.ex Correa
วงศ์ :   Malvaceae
ชื่อสามัญ : Portia Tree , Cok Tree , Tulip Tree
ชื่ออื่นปอกะหมัดไพร  ปอมัดไซ  บากู

จิกทะเล  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Barringtonia asiatica  (L. ) Kurz
วงศ์ :   Lecythidaceae (Barringtoniaceae)
ชื่ออื่น : โดนเล

 

สัตบรรณ
  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Alstonia scholaris  (L.) R.Br.
วงศ์ :   Apocynaceae
ชื่อสามัญ :  White Cheesewood
ชื่ออื่นตีนเป็ด  พญาสัตบรรณ  หัสบรรณ


 


มะกล่ำต้น
  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Adenanthera pavonina  L.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Red Sandalwood Tree
ชื่ออื่น :  มะกล่ำตาช้าง  มะหัวแดง  มะโหกแดง

 

มะค่าโมง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุโขทัย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Afzelia xylocarpa  ( Kurz) Craib.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น :   มะค่าใหญ่  มะค่าหลวง

 


มะเกลือ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Diospyros mollis  Griff.
วงศ์ :   Ebenaceae
ชื่อสามัญ :  Ebony Tree
ชื่ออื่นมักเกลือ  ผีเผา

 


เคี่ยม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cotylelobium  melanoxylon  (Hook.f) Pierre
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่อสามัญ :  Resak Tembaga
ชื่ออื่นเคี่ยมขาว  เคี่ยมแดง  เคี่ยมดำ


มะค่าแต้   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุรินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sindora siamensis  Teijsm.& Miq.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่นแต้  มะค่าหนาม  มะค่าหยุม

 

ทุ้งฟ้า เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกระบี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Alstonia macrophylla  Wall.ex G.Don
วงศ์ :   Apocynaceae
ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้าไก่  ตีนเทียน  พวมพร้าว

 

ไทรย้อยใบแหลม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Focus Benjamina  L.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่ออื่น : ไทรกระเบื้อง  ไทรย้อย ไทร

 

ขานาง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Homalium tomentosum  ( Vent.) Benth.
วงศ์ :   Flacourtiaceae
ชื่อสามัญ : Moulmein Lancewood
ชื่ออื่น : ค่านาง  ช้างเผือกหลวง  เปลือย ลิงง้อ

 

มะหาด  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Artocarpus lacucha  Roxb.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่ออื่นหาด  ปาแต หาดหนุน

 

สีเสียดแก่น  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acacia  catechu  ( L.f) Willd.
วงศ์ :   Leguminosae – Mimosoideae
ชื่อสามัญ : Catechu Tree
ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ  สะเจ  สีเสียดเหลือง

 

กัลปพฤกษ์  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cassia bakeriana  Craib.
วงศ์ :   Leguminosae – Mimosoideae
ชื่อสามัญ :  Wishing Tree
ชื่ออื่น : กานล์