เยอบีร่า (Gerbera)

เยอบีร่า เป็นไม้ดอกสวยงาม มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาใต้ ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451 จนทำให้รู้สึกว่า เยอบีร่า เป็นไม้ของประเทศไทยโดยปริยาย เยอบีร่า กำลังเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดเพราะมีสีดอกสดใส มีหลายสีอายุการใช้งานนาน และมีรูปทรงดอกสวยงาม ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเยอบีร่าประมาณ 400 ไร่ ซึ่งระยะหลังมีการนำ เยอบีร่าสายพันธุ์ยุโรปเข้ามาปลูกทดแทนเยอบีร่าสายพันธุ์ไทย แต่ก็ยังผลิตได้ ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเยอบีร่าจึงเป็นไม้ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถทำ รายได้ให้เกษตรกรได้ดีไม่แพ้ไม่ตัดดอกชนิดอื่น

ซึ่งในปัจจุบัน เยอบีร่า มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมากมาย มีทั้งชนิดดอกขนาดใหญ่และดอกขนาดเล็ก ดอกมีกลีบหลายชั้นเพิ่มขึ้น สีสันของดอกเข้มข้นและสวยงามหลายสีมากขึ้น ทำให้เยอบีร่า ครองความเป็นอมตะของผู้ปลูกเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

เป็นไม้ ดอกที่ปลูกง่าย ให้ดอกตลอดปีซึ่งสามารถจำหน่ายได้ทุกฤดูกาล ดอกของเยอบีร่านั้นมีสีสันหลากหลายและสวยสดใส จึงนิยมตัดดอกมาปักแจกันเพราะว่ามีอายุการปักแจกันนานสามารถอยู่ได้หลายวัน โดยนำมาประดับในอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน และบ้านเรือน

เยอ บีร่าไม่ใช่จะมีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีอีกด้วย จึงจัดว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่า

ดอก เยอบีร่ามีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว มีหลากสี สดใส ทั้งสีขาวไส้ดำ สีเหลืองไส้ดำ สีชมพูไส้ดำ สีแดงไส้ดำ สีส้มไส้ดำ สีบานเย็นไส้ดำ สีครีมไส้ดำ และสีเหลืองไส้ดำ ออกดอกได้ตลอดทั้งปี นำเข้า 14 สายพันธุ์ มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
เยอบีร่าเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดโลกในปัจจุบัน เพราะมีสีดอกสดใส มีหลายสี อายุการใช้งานทน และมีรูปทรงดอกสวยงาม ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเยอบีร่าประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งระยะหลังมีการนำเยอบีร่าสายพันธุ์ยุโรปเข้ามาปลูกทดแทนเยอบีร่าสาย พันธุ์ไทย แต่ก็ยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณปีละ 25 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี