เข็มแดง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเข็มแดง

  สมุนไพรเข็มแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เงาะ (สุราษฎร์ธานี), จะปูโย (มลายู-นราธิวาส), ตุโดบุโยบูเก๊ะ (มลายู), เข็มดอกแดง

ลักษณะของเข็มแดง
ต้นเข็มแดง จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะต้นนั้นจะคล้ายกับเข็มขาว ถ้ามีอายุหลายปีอาจมีขนาดของต้นเท่ากับต้นมะม่วงได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง หรือปักชำ เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดสระบุรี และมีขึ้นปรปรายในจังหวัดต่าง ๆ โดยนิยมนำมาปลูกกันตามชนบท ชอบขึ้นเองตามป่าราบและป่าเบญจพรรณ
ใบเข็มแดง ใบมีลักษณะหนายาวและแข็งเป็นสีเขียวสด ปลายใบแหลม
ดอกเข็มแดง ออกดอกรวมกันเป็นช่อใหญ่มีสีแดงเข้ม ดอกจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกเข็มขาวมาก แต่จะไม่มีกลิ่นหอม
ผลเข็มแดง ผลมีลักษณะกลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ

สรรพคุณของเข็มแดง
1.รากใช้ปรุงเป็นยาบำรุงไฟธาตุ (ราก)
2.รากใช้เป็นยารักษาตาพิการ (ราก)
3.รากใช้เป็นยาแก้เสมหะและกำเดา (ราก)
4.รากใช้เป็นยาบรรเทาอาการบวม (ราก)

ประโยชน์ของเข็มแดง
• นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปตามชนบท

ที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น