วิธีปลูกรักเร่ Dahlia

รักเร่ Dahlia มีวิธีปลูกอย่างไร
รักเร่เป็นไม้หัว ที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อน สามารถปลูกและออกดอกได้ในประเทศไทย มีหลายพันธุ์ให้เลือก บางพันธุ์ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 25 เซนติเมตร บางพันธุ์ก็มีดอกขนาดเล็กมากเป็นไม้พุ่มเตี้ย หัวของรักเร่มีลักษณะเหมือนกิ่งไม้แห้ง

ที่มีตุ้มอาหารยื่นออกมาเหมือนนิ้วมือหลายๆนิ้ว หัวที่พร้อมปลูกจะเริ่มมีหน่อแทงขึ้นมา ให้ปลูกโดยฝังลงในดินโดยให้หน่อชี้ขึ้นด้านบน ฝังดินลึก 5-7.5 เซนติเมตร ควรใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดี เช่นดินผสมใบกำปู หรือดินผสมมะพร้าวสับ หากพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์ดอกใหญ่ควรหากิ่งไม้มาให้มาปักเตรียมไว้เพื่อพยุงลำต้น เพราะความสูงของรักเร่บางพันธุ์สูงได้ถึง 150 เซนติเมตร รักเร่ชอบแสงแดด แต่ในช่วงแรกควรตั้งไว้ใต้ชายคาหรือในที่มีการพรางแสงจะได้ผลดีที่สุด ควรรดน้ำสม่ำเสมอ ระยะเวลาในการออกดอก 8-10 สัปดาห์

ประเภทของรักเร่ Dahlia
รักเร่แบ่งออกได้ตามลักษณะของดอกและความสูง ดังนี้

Single flowered ดอกชั้นเดียว ความสูง 45 ถึง 60 เซนติเมตร ดอกกว้าง 10 เซนติเมตร
Amenone flowered ดอกซ้อนขนาดเล็ก ความสูง 60 ถึง 90 เซนติเมตร ดอกกว้าง 10 เซนติเมตร
Collerette ดอกชั้นเดียว ความสูง 75 ถึง 120 เซนติเมตร ดอกกว้าง 10 เซนติเมตร
Water Lily ดอกซ้อนสมบูรณ์ ทรงดอกแบน ความสูง 120 เซนติเมตร ดอกกว้าง 15 เซนติเมตร
Decorative ดอกซ้อนสมบูรณ์ขนาดใหญ่ ความสูง 150 เซนติเมตร ดอกกว้าง 25 เซนติเมตร
Ball ดอกซ้อนสมบูรณ์รูปร่างกลม ความสูง 120 เซนติเมตร ดอกกว้าง 15 เซนติเมตร
Pompon ดอกซ้อนสมบูรณ์รูปทรงเหมือนลูกโลก ความสูง 75 ถึง 120 เซนติเมตรกว้าง 5 เซนติเมตร
Cactus ดอกซ้อนสมบูรณ์ กลีบดอกเรียวแหลม ความสูง 150 เซนติเมตรดอกกว้าง 25 เซนติเมตร
Semi Cactus ดอกซ้อนสมบูรณ์ กลีบดอกเรียว ความสูง 150 เซนติเมตรดอกกว้าง 25 เซนติเมตร
Miscellaneous เป็นพันธุ์ ที่ดอกไม่เข้ากลุ่มอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา
Lilliput Dahlia พันธุ์แคระ (ลิลลี่พุท เป็นชื่อเกาะในนิทานเรื่อง Gulliver) ความสูง 30 เซนติเมตร ดอกกว้าง 4 เซนติเมตร
วิธีการขยายพันธุ์
รักรี่สามารถขยายพันธุ์ได้ทุก 2 ปีโดยการแบ่งหัว ให้สังเกตจุดที่จะแบ่งควรมีหน่อติดอยู่ด้วย นำหัวที่แบ่งแยกไปปลูกในกระถางเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป